JOBEverken Automatsvarvning

Företaget AB Jobeverken

AB Jobeverken grundades 1970 av Lars JOhansson och Kjell BEngtsson, därav företagsnamet JOBEVERKEN.

1998 köpte Ulf Johansson företaget och är sedan dess, ensam ägare och VD för bolaget med huvudansvar för försäljning och marknadsföring.

Företaget har alltid varit specialiserat på automatsvarvning i främst klent gods. Dimensionsområdet spänner mellan 1-36 mm.

Vi är en legotillverkare/underleverantör  som har ambitionen att vara en stark, pålitlig, konkurrenskraftig leverantör av svarvade detaljer till i huvudsak den svenska industrin. Idag har vi en omsättning på cirka 10,5 miljoner kronor varav den inhemska marknaden står för cirka 75%.

Vi arbetar i de flesta förkommande material såsom automatjärn, rostfritt, mässing, aluminium, plaster m.m. Våra kunder finns spridda inom en rad olika områden från fordons-, medicinal- och kontorsvaruindustrin till fritidssektorn. Kundens önskemål sätts alltid i fokus i såväl materialval som övriga önskemål. Genom ett väl fungerande nät av leverantörer ombesörjer vi ytbehandlingar åt våra kunder.

Företaget har tio stycken anställda, alla med mångårig erfarenhet och gedigen kompetens. Yrkesstoltheten är stor och samtliga har den för oss viktiga Passionen för Precision.

Vårt mål är att genom vår kompetens och erfarenhet hjälpa våra kunder med problemlösningar och leverera finmekanik av yppersta kvalitet.
AB Jobeverken | Tel +46 (0)431 136 35 Fax +46 (0)431 184 70 | info@jobeverken.se