Vår Kvalitet

”PRECISION ÄR VÅR PASSION”

Vi är stolta över vårt kvalitetstänkande som garanterar att vi kan leverera svarvade detaljer till våra kunder efter önskad kvalitet. Vårt system bygger på mångårig erfarenhet i kombination med modernt tankesätt. Vi har full kontroll över vår process från leverans av material till färdig detalj.

I vår produktionsprocess har vi alltid en kontinuerlig kontroll av samtliga kritiska mått och toleranser för att säkerställa att vi levererar den höga kvalitet som du som kund har rätt att förvänta dig av oss som leverantör.

Vi har all den mätutrustning som behövs för att verifiera, kontrollera vitala och viktiga mått samt toleranser som våra kunder ställer som krav. Denna mätutrustning kalibreras med jämna intervall för att säkerställa att vi kan uppfylla korrekta mätresultat.

Innan någon av de cirka 10 miljoner detaljer som vi producerar årligen lämnar vårt företag har dessa genomgått vår kontroll och avsyningsavdelning för att säkerställa att vi levererar det som våra kunder beställt enligt underlag. Detta är något som vi är mycket stolta över, och än en gång så visar det att Precision är vår Passion.

KONTAKTA OSS GÄRNA FÖR MER INFORMATION

Tveka inte att kontakta oss